Outlook 2003 Mail Ayarlar?

E-Posta Ayarlar? - Outlook 2003 TR

YEN? MA?L HESABI EKLEME -- MICROSOFT OUTLOOK 2003 Türkçe
ADDING A NEW MAIL ACCOUNT -- MICROSOFT OUTLOOK 2003 Turkish Version

1- Outlook'ta, Araçlar menüsünden E-posta Hesaplar? seçin.
In the main window of Outlook, choose E-posta Hesaplar? from Araçlar menu.2- E-posta Hesaplar? penceresinde, Yeni E-posta hesab? ekle seçene?ini i?aretleyip ?leri 'ye t?klay?n.
In the E-mail Accounts windows, select AdYeni E-posta hesab? ekle option and click ?leri.


3- Gelen ekranda POP3 'ü seçin ve ?leri 'ye t?klay?n.
In the next window, select POP3 and click ?leri.4- E-posta Ayarlar? penceresinde, gerekli alanlar? doldurup Di?er Ayarlar 'a t?klay?n. Hesap ve sunucu bilgileri size ayr?ca gönderilecektir.
In the E-posta Ayarlar? window, please fill the form fields and click Di?er Ayarlar. Your Server and Logon Information should be sent to you.

4-Giden Sunucusu sekmesini seçip Giden sunucum (SMTP) için kimlik do?rulamas? gerekiyor kutusunu i?aretleyin. Gelen posta sunucum ile ayn? ad ayarlar?n? kullan seçene?inin i?aretli oldu?undan emin olun. ÖnceTamam ve sonra da ?leri 'ye t?klay?n.

5. Giden Sunucu(SMTP) alan?nda 587 olarak güncelleyin.

6- Son 'e t?klayarak sihirbaz? kapat?n.
To close the wizard click Son.


deneme